Aloitteet

Lasten mielenterveyden tuen tarve on kasvanut niin suureksi, että TAYS:in lastenpsykiatrian lähetteiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvavaan kysyntään ei kyetä vastaamaan. Yksi syy lähetemäärien kasvuun on ennaltaehkäisyn vähyys sekä puute lievien ja keskivaikeiden oireiden hoitoon tarkoitetuissa...

Ota yhteyttä

julia.sangervo@gmail.com

Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!